Pagalba ir info +370 699 49021

Naršydami sutinkate su mūsų „sausainėlių“ politika.

Privatumas

   

UAB “Aromatum Cosmetic”, įmonės kodas 300607754, PVM mokėtojo kodas LT 100002688319,

K. Būgos g. 21-1, Kaunas 44327 , įregistruota LR juridinių asmenų registre Nr. 111367,

tel.: +370 37 221410; +370 699 49021, svetainė https://aromaterapija.lt, el.paštas: [email protected] ,

a/s LT70 7044 0600 0573 6970, AB SEB bankas, BIC CBVI LT 2XXX

                                                          Internetinės parduotuvės   www.aromaterapija.lt

                                                                            Privatumo politika

UAB „Aromatum Cosmetic“  įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų, kaip Pirkėjo privatumą ir saugą. Prašome nuodugniai susipažinti su šiuo saugumo ir privatumo užtikrinimo bei slapukų naudojimo dokumentu. Tai padės Jums suprasti, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis bei kaip juos naudosime.

Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašome Jūsų, kaip Pirkėjo patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šiame dokumente išdėstytomis sąlygomis.

Esant kokiems tai nors  klausimams, susijusiems su mūsų taikomomis asmens duomenų saugos, privatumo ir slapukų naudojimo  nuostatomis, rašykite mums el. pašto  [email protected]  adresu. 

Jūs neprivalote suteikti mums  asmeninio pobūdžio informacijos, tačiau jai nesant Jums gali nepavykti nuotoliniu būdu įsigyti mūsų aromaterapinės kosmetikos prekių bei paslaugų. Tuo atveju, Jūs galėsite pageidaujamus preparatus bei paslaugas įsigyti, tik atvykę pas mus adresu: K.Būgosg. 21-1, Kaunas.  Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų, kaip Pirkėjo pasirinkimą.

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame dokumente nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti Jūsų, kaip Pirkėjo, kitų ir savo teises.

1. Pirkėjas – fizinis asmuo, norėdamas užsisakyti prekių Parduotuvėje, visų pirma privalo joje užsiregistruoti. Pirmosios registracijos metu Pirkėjas sutinka ir privalo pateikti asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir gyvenamosios vietos adresą ar kitą siuntos pristatymo adresą. Suvesdamas duomenis, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka, jog šiuos duomenis Pardavėjas tvarkytų Sutarties vykdymo tikslais.

2. Pirkėjo duomenų perdavimui naudojama SSL technologija, kuri saugiai, bei tretiesiems asmenims neįskaitomu formatu pasiekia Pardavėją. Taip apsaugojamiPirkėjo duomenys nuo praradimo, neteisėto jų panaudojimo ir kt. Perduodami duomenys yra šifruojami Comodo SSL sertifikatu ir yra užšifruojami 1024 bitų ilgio raktu. 

3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakoreguoti ar papildyti registracijos duomenis, kuriuos Jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ar neišsamius registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per jo nurodytą terminą.

4. Vėliau prisijungdamas Pirkėjas privalo įvesti registracijos vardą ir slaptažodį.Šiuos duomenis Pirkėjas saugo pats ir neperduoda jokiai kitai šaliai.
 

5. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles, kuriose yra pateikta privatumo politika sutinka, jog  Jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su sutarties vykdymu.

6. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

6.1.  Pirkėjo duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugų administravimo teikėjai ir pan.). 

6.2. Kiekvienu atveju Pardavėjas  duomenų tvarkytojui pateikia tik tiek Pirkėjo duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

6.3. Pardavėjo pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik pagal Pardavėjo nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Pardavėjo sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Pirkėjo duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Pardavėju sudarytus rašytinius susitarimus.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmeninių duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus atvejus, aptarus 6.1, 6.2, 6.3 bei tais atvejais, kai to reikalauja kompetentingos Valstybės institucijos LR įstatymų numatytais atvejais. 

6.5. Pirkėjui, mokant už įsigijamas prekes Parduotuvėje  bankiniu pavedimu, internetinės bankininkystės sistemos pagalba, Jo duomenų saugumą užtikrina banko serveris, į kurio sistemą Pirkėjas įveda slaptažodžius bei kitą informaciją, žinomą tik Pirkėjui.

7. Pirkėjas-fizinis asmuo turi teisę gauti informaciją kaip yra tvarkomi Jo asmens duomenys, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jo asmens duomenys.

8. Pirkėjui nesutinkant, kad būtų tvarkomi aukščiau nurodyti Jo asmens duomenys, pirkimo-pardavimo Sutartis nėra sudaroma. Tai neriboja Pirkėjo teisės atvykti į Pardavėjo būstinę Kaune (žiūr. svetainėje skirsnį “Kontaktai”) ir įsigyti jam reikalingą prekę.

 

9. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka PirkėjuiPirkėjas, sužinojęs apie Jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris, atsižvelgdamas į Pirkėjopranešimą, užblokuoja Pirkėjo prisijungimą. Dėl pakartotinio Pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

10. Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

11. Parduotuvės personalas nei telefonu, nei elektroniniu paštu, nei jokiais kitais būdais neprašo Pirkėjo prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Pirkėjui galėtų būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala. Visa informacija apie skelbiamas akcijas ir kt. yra viešai pateikima Paduotuvės puslapiuose.

12. SLAPUKAI

12.1. Slapukas yra nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų, kaip Pirkėjo kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Pardavėjas, atsakingas už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti. Dėka jam interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereiks, kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose jų įvedinėti iš naujo. Slapukai yra naudojami UAB „Aromatum Cosmetic“ internetiniame puslapyje www.aromaterapija.lt.

12.2. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų, kaip Pirkėjo tapatybei nustatyti. Slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

12.3. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų, kaip Pirkėjo   kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.


13.  UAB „Aromatum Cosmetic“ tvarkydama Pirkėjo  asmens  duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais teisės aktais.

14. Galiojimas ir pakeitimai. Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. 05 mėn. 18 d. Jai pasikeitus, jos atnaujintą versiją paskelbsime savo svetainėje [email protected].

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Natūrali produkcija

Puikios prekės

Nemokamas pristatymas

Užsakymams Lietuvoje virš €100

Saugus atsiskaitymas

Visa / Mastercard / Paysera

Kokybiškas aptarnavimas

Jūsų nuomonė mums svarbiausia

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!